“Naša spoločnosť sa snaží neustále zlepšovať služby našim zákazníkom, pretože si uvedomujeme, že za každým kvalitným produktom, stojí kvalitný servis a prístup k zákazníkom.”

Projekcia a vizualizácia bezpečnostných systémov

Súčasťou portfólia našich služieb je projekcia a návrh bezpečnostných systémov u klienta. Výhodou tejto služby je presná optimalizácia počtu bezpečnostných prvkov a vizualizácia a návrh efektívneho systému zabezpečenia majetku klienta.

Bezpečnostný audit

Slúži na identifikáciu a analýzu bezpečnostných rizík, ktoré ohrozujú Váš majetok  a podnikanie. Uvedomenie si možných hrozieb pomáha efektívne chrániť majetok klienta a optimalizovať investície do zabezpečenia majetku. Najväčšou hodnotou bezpečnostnej analýzy je schopnosť odstrániť riziká alebo ich eliminovať na prijateľnú úroveň, vďaka čomu sú dopady týchto rizík minimálne. 

Penetračné testy

Ich úlohou je nájsť v systéme slabé miesta a následne prijať adekvátne opatrenia, ktoré zamedzia vzniku bezpečnostných rizík a škôd na majetku klienta.

Inštalácia bezpečnostných systémov 

Súčasťou portfólia našich služieb je aj inštalácia bezpečnostných systémov u klienta. Výhodou inštalácie bezpečnostných systémov cez našu spoločnosť je možnosť získania nadštandardných záruk až na 5 rokov na naše produkty, viac na BYSEC install and service pack.